Magento - missing required argument $data

Posted in: Magento, Tips

Magento - missing required argument $data

Er du ved at omskrive en function i magento er det muligt du møder fejlen missing required argument $data

Den class du er ved at omskrive har i sin constructer et argument kaldet data.

Det er vigtigt at dette er et array, samt at det er det sidste argument i rækken - ellers vil du få denne fejl.

Eksempel:

Denne kode vil genere en fejl

public function __construct(
\Magento\Framework\Model\Context $context,
array $data = [],
\Magento\Framework\Registry $registry)

Dette vil virke

public function __construct(
\Magento\Framework\Model\Context $context,
\Magento\Framework\Registry $registry,
array $data = [])

3 years ago
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.